Offerte aanvragen
Mijn Webshop te Cuijk is geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 81759282. Op het gebruik van deze website (www.mijnwebshop.nu/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Mijn Webshop streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met zorgvuldigheid samengesteld is, staat Mijn Webshop niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. Aan de informatie zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie.

 

Hyperlinks

De website van Mijn Webshop kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. We hebben echter geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Mijn Webshop aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

E-mail

De veiligheid van het e-mailverkeer tussen Mijn Webshop en derden kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Mijn Webshop te communiceren, accepteert u de risico’s. E-mails afkomstig van Mijn Webshop zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Deze e-mails kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en die krachtens wet -of regelgeving of overeenkomstig niet openbaar gemaakt mag worden. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Mijn Webshop zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Mijn Webshop daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Get a Quote